Acordo do 30 de novembro de 2010, do Departamento Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública a petición de autorización e a aprobación

Escribir comentario

Comentarios: 0