Resolución do 19 de novembro de 2009, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se conceden subvencións a concellos ao abeiro da Resolución do 30 de xullo de

Escribir comentario

Comentarios: 0